Nabolag
September 21st - October 7th, 2012
Tag Team Studio, Solheimsviken, Danmarksplass

With Dino Dikic og Jørund Hannevold, Arne Rygg, Johan Sandborg, Kari Storø, Semund Svelle, Muskelpust og Ytter.
Curated by Tag Team Studio and Espen Johansen

Danmarksplass og Solheimsviken i Bergen har en flertydig identitet som følge av en rik historie og en rekke karakteristiske særtrekk. Moderate solforhold skaper sosiale og økonomiske ringvirkninger, men området er like fullt en levende og dynamisk bydel. Utopiske boligutbyggere skildrer en fremtidsrettet bydel for morgendagen, mens miljøpolitikere forarges over giftlokket som tidvis legger seg over området og gjør Danmarksplass til et av de mest forurensede stedene i Europa. Her har Tag-Team drevet visningsrom i to år, og samtidig som Tag-Team flytter fra Damsgårdsveien til Møllendalsveien arrangeres et siste prosjekt forankret i dette nabolaget.

De utvalgte kunstnerne arbeider forskjellig, og gjennom ulike tilnærmingsmåter aktiveres byrommet og lokaler i nærområdet, for slik å skape en dialog med beboere og forbipasserende. Med nabolag som et nøkkelbegrep for prosjektet ønsker vi å undersøke både konkret det geografiske området men også mer generelt hva begrepet nabolag egentlig viser til.

En katalog over prosjektet vil være tilgjengelig kort tid etter åpningen, blant annet med tekstbidrag fra Tove Kårstad Haugsbø.

Dino Dikic (1986) har en bachelorgrad i grafikk fra KHiB, og bor og arbeider i Bergen. Hvordan man oppfatter og forholder seg til det offentlige rom er et tilbakevendende tema i hans praksis, noe som reflekteres gjennom prosjekter som "Gjenurensing" og "Graffiti; en parallell virkelighet". Formmessig ønsker Dino å videreutvikle en forståelse av grafikk som et medium i samtidskunsten.

Jørund Hannevold (1986) har en bachelorgrad i grafisk design fra University College Falmouth samt et års studium ved KDC i Asker. Som grafisk designer arbeider han i hovedsak med prosjekter innen musikk, kultur og kunst, og som kunstner har han stilt ut på seperat- og gruppeutstillinger i både Norge og utlandet. Han bor og arbeider i Berlin.

Arne Rygg (1964) har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. Kunstakademiet, 2003, og Universitet i Bergen, med hovedfag i filosofi fra 1995. I sin kunstneriske praksis arbeider han situasjonsspesifikt med ulike medier. Tematisk har han ofte elementer med tilknytning til reklame og nasjonalisme vært utgangspunkt for å kommentere samfunnsmessige og eksistensielle problemstillinger. Rygg er en av initiativtakerne og redaktørene for Kunstjournalen B-post.

Johan Sandborg (1954) har arbeidet som fotokunstner siden 1978. Han har hatt en rekke nasjonale og internasjonale utstillinger, og hans verk er representert i flere museer og samlinger. Arbeidene hans spenner seg fra personlige snapshots, fotografiske landskap til datagenererte bilder. Sandborg er også prorektor og førsteamanuensis ved KHiB.

Kari Storø (1984) er utdannet fra KHiB i 2011 og er for tiden masterstudent ved Det kongelige danske kunstakademi i København. Storø arbeider med estetikken og virkemidlene som man gjenkjenner fra kommersielle strategier og allerede eksisterende informasjonskanaler som rammer for sine tekstbaserte verker. Tekstene er ofte intervjubaserte med hovedvekt på ulike personlige tema, dette for å kunne utforske kontrastene som oppstår når slike nære tema møter det offentlige rom og betrakteren som ferdes der.

Semund Svelle (1979) har en mastergrad fra KHiB, og arbeider med stedsspesifikke konstruksjoner, fotografi, video og lyd. Tematisk berører arbeidene ofte de store eksistensielle temaene. Arbeidenes funksjonalitet er ofte det bærende estetiske elementet i hans kunstnerskap.

Muskelpust (1975) er en plattform for oppussing av indre og ytre rom.

Ytter er en kunstnergruppe som tar i bruk ulike plattformer innenfor billedkunstfeltet, til produksjon og formidling av kunst, spesielt gjennom kanalen, ytter.no. Ytter har med sin varierte og til tider konvensjonsløse kunstpraksis ønsket å utvide kunstens plass, og utfordre samtidige begrensninger. Ytter har vokst frem siden 2008 med en forankring i det lokale samtidskunstfeltet i Bergen og består av Anne Marthe Dyvi, Julie Lillelien Porter og Anngjerd Rustand. Ytter er et kunstprosjekt.

Press:
Kunstkritikk
Bergens Tidende
Bergensavisen
Byavisen
Publication

http://espenjohansen.art/files/gimgs/th-25_34_nabolag4.jpg
http://espenjohansen.art/files/gimgs/th-25_34_nabolag7.jpg
http://espenjohansen.art/files/gimgs/th-25_34_nabolag6.jpg
http://espenjohansen.art/files/gimgs/th-25_34_nabolag5.jpg
http://espenjohansen.art/files/gimgs/th-25_34_nabolag1.jpg
http://espenjohansen.art/files/gimgs/th-25_34_nabolag3.jpg
http://espenjohansen.art/files/gimgs/th-25_34_nabolag2.jpg